Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla dzieci


17 marca 2017 r. o godzinie 16:30 w Auli Collegium Artium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (ul. Obrońców Tobruku 5) po raz pierwszy dla Studentów "Uniwersytetu dziecięcego przy PWSZ w Nysie" zabrzmi "Gaudeamus Igitur".
W tym szczególnym wydarzeniu młodziutkim Żakom towarzyszyć będzie JM Rektor prof. Przemysław Malinowski. Ponadto zaproszeni zostali:
  • Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Kamil Bortniczuk,
  • Burmistrz Nysy Pan Kordian Kolbiarz,
  • Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Pan Adam Fujarczuk.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nyski Uniwersytet Dziecięcy":

Ideą inicjatywy "UNIWERSYTET DZIECIĘCY PRZY PWSZ W NYSIE" jest zainteresowanie dzieci nauką oraz rozbudzenie w nich chęci do nauki poprzez realizację wykładów, warsztatów, laboratoriów prowadzonych w innowacyjnej formule. Zajęcia odbywać się będą w weekendy od marca do czerwca 2017 roku. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z nyskiej Uczelni. Nyska Alma Mater posiada bowiem duże doświadczenie w realizacji zajęć skierowanych zarówno do dzieci jak i młodzieży w wieku 8-14 lat, podzielonych na 3 grupy wiekowe:
  • 2 gr. 12 os. 8-9 lat (łącznie 24 os.),
  • 2 gr. 12 os. 10-12 lat (łącznie 24 os.),
  • 2 gr. 12 os. 13-14 lat (łącznie 24 os.)
Zaplanowane zajęcia będą miały formę zarówno wykładów jak i laboratoriów oraz warsztatów, będą odpowiednio dostosowane do potrzeb każdej grupy wiekowej. Metodyka zajęć uwzględniać będzie w szczególności metody aktywizujące, oparte na praktycznym i problemowym sposobie podejścia do „młodego studenta”. Ponadto wykorzystywać będzie burzę mózgów, metodę przypadków, sytuacyjną i problemową, gry dydaktyczne, naukę przez zabawę, pracę w grupach z zachowaniem indywidualnego tempa i podejścia.

W ramach proponowanych zajęć wykorzystane zostaną metody oparte o doświadczenia, gry matematyczne, programy: GeoGebra i TinkerCAD - modelowanie i projektowanie 3D z wykorzystaniem drukarki oraz długopisu 3Doodler 2.0, który rysuje podgrzanym ABS lub PLA, co daje możliwość budowania obiektów 3D w taki sam sposób, jak drukarka 3D, ale bez tworzenia modeli komputerowych, instrumenty muzyczne i urządzenia akustyczne, fantomy, niezbędne produkty na warsztaty dietetyczne oraz odczynniki i substancje chemiczne do zajęć laboratoryjnych prowadzonych metodą eksperymentu.